Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Trường ĐH CNTT có trên 700 đoàn viên, sinh viên chính quy đang học tập và sinh hoạt. Cùng với sự phát triển của khoa, tổ chức Đoàn cũng đạt được những bước tiến về quy mô và chất lượng hoạt động.
Đứng ở vị trí là một đơn vị Đoàn cơ sở được nâng cấp chính thức từ ngày 11/11/2014 từ tổ chức Liên chi Đoàn khoa, trực thuộc Đoàn trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM, Đoàn Khoa Mạng máy tính và truyền thông luôn thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên theo phương châm: Thiết thực – hiệu quả và hội nhập.
Với truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển của mình, cho đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa MMT&TT đang quản lí 12 chi Đoàn trực thuộc, các ban chuyên môn và các đội nhóm chuyên trách. Liên chi Đoàn khoa MMT&TT nay là Đoàn khoa MMT&TT không ngừng lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng cán bộ Đoàn cơ sỏ để xứng đáng với vai trò là người bạn đồng hành cùng Đoàn viên – thanh niên khoa MMT&TT.
Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa MMT&TT (Liên chi Đoàn) luôn là đơn vị đi đầu trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên tại trường ĐH CNTT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here