Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020

hoant

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo v/v công nhận thay thế giữa môn Vật lý kỹ thuật và Nhập môn mạch số

Chiều ngày 01/8/2016, Phòng ĐTĐH và Ban chủ nhiệm Khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã họp với các sinh viên khóa 2012 của Khoa MMT&TT để giải quyết khiếu nại của sinh viên về việc công nhận thay thế giữa hai môn Vật lý kỹ thuật và Nhập môn mạch số cho khóa 2012 hay không.

Đại hội Đại biểu Đoàn khoa MMT&TT lần I – Nhiệm kì 2015-2017

Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Mạng máy tính và Truyền thông lần I, nhiệm kì 2015-2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 59 đại biểu đại diện cho hơn 800 Đoàn viên – Thanh niên

An toàn thông tin

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG HỆ CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH AN NINH THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG, TIÊN TIẾN HỢP TÁC GIỮA...

Giới thiệu Đoàn Khoa Mạng máy tính và truyền thông

Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Trường ĐH CNTT có trên 700 đoàn viên, sinh viên chính quy đang học tập và sinh...