Chiều ngày 01/8/2016,  Phòng ĐTĐH và Ban chủ nhiệm Khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã họp với các sinh viên khóa 2012 của Khoa MMT&TT để giải quyết khiếu nại của sinh viên về việc công nhận thay thế giữa hai môn Vật lý kỹ thuật và Nhập môn mạch số cho khóa 2012 hay không.
Kết luận như sau:
1. Căn cứ vào Quy định 175 năm 2012 ban hành CTĐT 3 học kỳ đầu của khóa 2012, Trường  đồng ý công nhận thay thế giữa hai môn Vật lý kỹ thuật và Nhập môn mạch số cho sinh viên  khóa 2012 . Do đó sinh viên nào chưa đạt một trong hai môn này vẫn có quyền lựa chọn một trong hai môn để học trả nợ.
2. Căn cứ vào Chương trình đào tạo ban hành năm 2013 của ngành Mạng máy tính và truyền thông, sinh viên  khóa 2013 trở đi chỉ được công nhận môn Nhập môn mạch số theo đúng chương trình đào tạo đã ban hành, không cho phép dùng môn Vật lý kỹ thuật để thay thế
[highlight style=”yellow”] Nội dung này áp dụng cho sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông. [/highlight]
Các sinh viên cần lưu ý để có kế hoạch học tập phù hợp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here