Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 20/6/2015 ( thứ 7).
Sinh viên xem kế hoạch và thời gian nhận lễ phục trong các file đính kèm.
Trân trọng
VP Khoa.
06_TB_CTSV, 21_5_2015 13_KH_DHCNTT_CTSV, 21_5_2015_1
13_KH_DHCNTT_CTSV, 21_5_2015_1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here