Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau:
– Sáng thứ 5 ngày 21/01/2021, bắt đầu lúc 8h00.

  • Phòng C101: Lớp NT215.L11.ATTT và NT215.L11.MMCL
  • Phòng C102: Lớp NT215.L11.ATCL
  • Phòng C106: Lớp NT215.L11
  • Phòng C201: Lớp NT215.L11.ANTN

– Chiều Thứ 5 ngày 21/01/2021, bắt đầu từ 13h30.

  • Phòng C101 và C201: Lớp NT115.L11

– Yêu cầu: Sinh viên ăn mặc lịch sự và chuẩn bị slide để báo cáo.

Lưu ý: sinh viên cử người đến VP Khoa lấy báo cáo xuống phòng và có mặt tại phòng trước 10 phút để chuẩn bị.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext: 122

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here