Khoa MMT&TT thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp file báo cáo đợt 2 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Thời gian, địa điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:

– Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 06/7/2022: tất cà sinh viên có mặt tại Phòng C109 để nghe quyết định của hội đồng.

– Sau khi nghe quyết định, sinh viên sẽ báo cáo theo từng hội đồng theo thời gian sau:

Buổi sáng: bắt bắt đầu từ 8h00

Buổi chiều: bắt đầu từ 13h30

– Địa điểm: Mỗi buổi sẽ có 3 hội đồng, thành viên hội đồng sẽ được công bố khi đọc quyết định trong ngày bảo vệ, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm bên dưới.

+ HĐ 1: P.C101;      

+ HĐ 2: P.C109;        

+ HĐ 3: P.C201.      

– Yêu cầu: sinh viên ăn mặc lịch sự và chuẩn bị slide để báo cáo.

2. Sau khi bảo vệ KLTN:

Sinh viên upload file báo cáo vào website Cổng thông tin đào tạo (http://daa.uit.edu.vn) theo thông báo số 17/TB-ĐHCNTT ngày 25/02/2021 của Trường, link hướng dẫn https://daa.uit.edu.vn/sites/daa/files/202103/25_huong_dan_nop_kltn_new.pdf , deadline ngày 15/7/2022.

Thông tin Quyết định hội đồng

Sau khi upload báo cáo, sinh viên nên báo với giảng viên hướng dẫn để giảng viên hướng dẫn xác nhận và hoàn tất thủ tục nộp báo cáo.

Sau khi tất cả các đề tài đã được giảng viên hướng dẫn xác nhận, VP Khoa sẽ gửi bảng điểm để P.ĐTĐH cập nhật điểm lên hệ thống.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here