Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng & An ninh – Khoa MMT&TT

Sinh viên nhận chứng chỉ GDQG&AN lưu ý:

  • Sinh viên năm 1 và năm 2: Chờ thông báo phát tập trung
  • Sinh viên các khoá còn lại: Liên hệ văn phòng khoa E8.2 để nhận