Khoa MMT&TT thông báo đến các sinh viên về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023 đối với sinh viên tất cả các khóa, cụ thể:

Thời gian: Từ ngày 08 – 20/05/2023.

Hình thức:

  1. Đối với sinh viên các khóa 2021, 2022 liên hệ Lớp Trưởng lớp sinh hoạt của mình để nhận.
  2. Đối với sinh viên các khóa 2020 trở về trước chưa nhận chứng chỉ ở các đợt trước liên hệ Văn phòng Khoa phòng E8.2 để nhận.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa phòng E8.2.

Trân trọng,

VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here