Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông tin đến các bạn sinh viên Sơ đồ và thứ tự nhận bằng Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2016 diễn ra vào sáng thứ 7 – ngày 17/12/2016.
Các bạn Tân kỹ sư khoa MMT&TT tốt nghiệp trong đợt này vui lòng theo dõi thông báo chi tiết đính kèm để nắm thông tin.

  1. Sơ đồ chỗ ngồi và lưu ý khi tham gia Lễ: SoDoChoNgoiVaLuuYKhiThamGiaLe
  2. Thứ tự nhận bằng tốt nghiệp: ThuTuNhanBang