Sáng 26/6, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”.

Thầy Văn Thiên Luân hiện đang là trợ giảng Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thuộc Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin vinh dự được tuyên dương và nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh.

LuanVT BangKhen LDLDHCM

Thông tin chi tiết: https://www.uit.edu.vn/chuc-mung-thay-van-thien-luan-nhan-bang-khen-cua-lien-doan-lao-dong-tpho-chi-minh