Chào các anh chị học viên cao học và bạn sinh viên Khoa MMT&TT!

Khoa MMT&TT gửi các anh chị học viên cao học và các bạn sinh viên đã đăng ký thuyết minh đề tài NCKHSV/HVCH đợt 1/2024 tại đây.

Anh chị HVCH và các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra thông tin đã đăng ký. Nếu có sai sót, vui lòng phản hồi về Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 10/6/2024.

Mọi thông tin chi tiết, anh chị HVCH và các bạn sinh viên vui lòng liên hệ thầy Khánh Thuật (thuatnk (at) uit.edu.vn)

Trân trọng