Khảo sát về công ty nơi sinh viên thực tập

Chào các bạn sinh viên,

Với mục đích mở rộng và chọn lọc các doanh nghiệp uy tín, cung cấp việc làm thực tập phù hợp với sinh viên Khoa MMT&TT các khóa tiếp theo, hi vọng các bạn sẽ dành ít thời gian để phản hồi về công ty đã thực tập.

Hi vọng bạn sẽ công tâm và đánh giá một cách chân thật nhất. Kết quả thực hiện khảo sát sẽ không ảnh hưởng đến điểm số của các bạn. Khoa MMT&TT cam kết sẽ bảo mật các thông tin mà bạn cung cấp, sẽ không có bất kỳ ai khác biết cá nhân nào đang thực hiện khảo sát này (ngoại trừ tổ thực hiện khảo sát);  và kết quả khảo sát chỉ sử dụng các thông tin này nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo.

Khoa MMT&TT đảm bảo sẽ lược bỏ thông tin cá nhân của người thực hiện khảo sát trong các bản báo cáo. Khoa cần những thông tin này để quá trình đánh giá, chọn lọc được chính xác hơn.

Mở form khảo sát trong tab mới: https://forms.gle/2mVuSoQhFnvAWMLX9