Nhằm hỗ trợ sinh viên Khoa MMT&TT nắm bắt quy trình và xác định hướng nghiên cứu cụ thể cho ĐACN/KLTN, tối ngày 19/01/2024, Khoa MMT&TT tổ chức seminar theo hình thức trực tuyến. Seminar đã thu hút gần 300 bạn sinh viên thuộc 02 ngành “Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu” và ngành “An toàn thông tin” của Khoa MMT&TT tham gia.

Trong phần đầu của chương trình, các quy trình về việc thực hiện ĐACN/KLTN đã được cô Trần Thị Dung – Phó trưởng Khoa MMT&TT chia sẻ đến sinh viên hai ngành.

Thầy Văn Thiên Luân cũng đã giới thiệu các hệ thống quản lý ĐACN/KLTN của Khoa thông qua website mmt.uitiot.vn. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ viết báo cáo bằng ngôn ngữ Latex (latex.uitiot.vn) cũng được thầy Luân giới thiệu nhằm giúp các nhóm sinh viên soạn thảo các báo cáo một cách tiện lợi, GVHD cũng có thể theo dõi và chỉnh sửa báo cáo một cách nhanh chóng.

Ở phần thứ hai của chương trình, thông tin và định hướng của các nhóm nghiên cứu tại Khoa cũng đã được các thầy cô trong Khoa giới thiệu đến các bạn sinh viên tham dự:

  • Nhóm nghiên cứu UiTiOt – Thầy Lê Trung Quân
  • Nhóm nghiên cứu InSecLab – Thầy Phạm Văn Hậu
  • Nhóm nghiên cứu IEC – Thầy Lê Kim Hùng
  • Hướng nghiên cứu Sidechain/Blockchain – Thầy Trần Tuấn Dũng
  • Hướng nghiên cứu Blockchain/Quantum – Thầy Nguyễn Ngọc Tự
  • Hướng nghiên cứu SDN/Deep Learning – Thầy Phan Xuân Thiện

Một số hình ảnh tại buổi seminar:

1
2
6
12
18
19
21
23