Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên Khoa MMT&TT và sinh viên UIT trong việc soạn thảo báo cáo cho Đồ án chuyên ngành, Nghiên cứu khoa học và Khóa luận tốt nghiệp, đặc biệt là viết bài báo khoa học, Khoa MMT&TT tổ chức Seminar hướng dẫn soạn thảo báo cáo bằng LaTeX. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: 19:30 tối thứ 4 ngày 9/8/2023
  • Người trình bày: ThS. Phan Thế Duy
  • Nội dung:
    • Giới thiệu ngôn ngữ LaTeX
    • Một số công cụ soạn thảo LaTeX
    • Giới thiệu nền tảng latex.uitiot.vn

Seminar hướng dẫn soạn thảo báo cáo bằng LaTeX do Khoa MMT&TT tổ chức sẽ giúp bạn làm quen với công cụ LaTeX, giúp bạn soạn thảo các báo cáo một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bên cạnh đó, diễn giả sẽ chia sẻ cho các bạn các template LaTeX dành cho báo cáo đồ án, báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên, báo cáo khóa luận tốt nghiệp và template LaTeX của các tạo chí/hội nghị khoa học.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ được chia sẻ một nền tảng soạn thảo LaTeX miễn phí của Khoa MMT&TT – latex.uitiot.vn để các bạn có thể cùng soạn thảo với các thành viên trong nhóm và các giảng viên hướng dẫn cũng sẽ theo dõi, chỉnh sửa báo cáo một cách trực tiếp cho các bạn.

Link đăng ký tham dự: https://link.uit.edu.vn/seminar-latex

ThongBao DangKy Seminar LaTeX

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here