Góp ý chương trình đào tạo – Education Program Suggestions

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Truyền thông & Mạng Máy Tính tại
Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Trường ĐH CNTT, Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh

Chúng tôi rất mong được các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, và các trí thức gần xa đóng góp ý kiến để chương trình đào tạo được hay hơn, phong phú, thiết thực hơn và tăng khả năng tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

FORM khảo sát được trình bày ở đây [Click here]

Engineer of Communications and Computer Networks Training Program at Faculty of Computer Networks & Communications, University of Information Technology, Vietnam National University, Ho Chi Minh City

We are looking forward to the opportunity for employers, businesses, and intellectuals to contribute their ideas to make our training program better, more practical and to increase the employability of students after graduating.

The SUGGESTION FORM IS PRESENTED HERE [CLICK HERE]