Để hỗ trợ các bạn sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ II, năm học 2019-2020, Khoa MMT&TT giới thiệu đến các bạn sinh viên những hướng nghiên cứu và các đề tài nhận hướng dẫn làm Khóa luận Tốt nghiệp của các thầy cô giảng viên tại khoa.


Các bạn chủ động liên hệ với các Giảng viên sớm để trao đổi về việc nghiên cứu, thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, đồ án chuyên ngành hay Nghiên cứu khoa học qua thông tin liên hệ và danh sách đề tài, hướng nghiên cứu cụ thể của từng giảng viên tại trang Giảng viên