Theo kế hoạch số 08/KH-ĐHCNTT ngày 05/04/2019 của Trường ĐH CNTT v/v tổ chức Hội nghị sinh viên năm học 2018-2019, Khoa MMT&TT thông báo đến toàn thể sinh viên tất cả các hệ đào tạo của khoa v/v khoa sẽ tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp khoa vào
Thời gian: 9h30 – 11h30 Thứ 4 ngày 08/05/2019
Địa điểm: Giảng đường 1, Tòa nhà A, trường ĐH CNTT
Thành phần tham dự: Hội nghị sẽ có sự tham gia của Ban giám hiệu, Lãnh đạo khoa, Phòng CTSV, tất cả Cố vấn học tập tại khoa, Bí thư Đoàn khoa và sinh viên khoa.
Khoa MMT&TT thông báo triệu tập toàn bộ sinh viên của khoa đang học tập tại trường sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị đầy đủ (tối thiểu 30% sinh viên của mỗi lớp từ khóa 2015 – 2018, trong đó bắt buộc có Lớp trưởng, Ban chấp hành Chi Đoàn – Chi Hội, Ban chấp hành Đoàn khoa, Liên chi Hội).
HNSV MMTT 2019
Nội dung:

 • Trao đổi các thuận lợi, khó khăn trong học tập, sinh hoạt cũng như các kiến nghị, thắc mắc của sinh viên về
  • Công tác đào tạo (thời gian, chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, cách đăng ký học tập, kiểm tra, đánh giá,…)
  • Định hướng nghề nghiệp, quy trình thực tập, thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp
  • Công tác hỗ trợ của Cố vấn học tập
  • Cơ sở vật chất phục vụ sinh viên
  • Các phong trào, hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao thể chất, đời sống tinh thần sinh viên
  • Công tác bồi dưỡng đoàn viên, quản lý sinh viên, phát triển Đảng
  • Hỗ trợ thủ tục hành chính đối với sinh viên, các chế độ chính sách
  • Các vấn đề khác mà sinh viên quan tâm
 • Tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho sự phát triển của khoa và của trường.

Các bạn sinh viên tham gia Hội nghị sẽ có quyền đóng góp trực tiếp ý kiến và được giải quyết thắc mắc, tư vấn từ Ban giám hiệu, Lãnh đạo khoa tại Hội nghị sinh viên cấp khoa (đồng thời được xét cộng điểm rèn luyện sinh viên theo quy định).
Lưu ý: Lớp trưởng và Bí thư chi Đoàn, Chi Hội trưởng tất cả các lớp từ khóa 2015 – 2018 hỗ trợ công tác truyền thông rộng rãi thông tin, đảm bảo tối thiểu 30% sinh viên mỗi lớp tham dự, riêng các lớp khóa 2017-2018 đảm bảo 40% sinh viên tham gia. Đồng thời, các bạn ban cán sự xác nhận số lượng sinh viên dự kiến tham gia hội nghị, đại diện lớp tham dự Hội nghị sinh viên cấp trường (theo phân bổ tại email gửi đến các lớp trưởng) và các Câu hỏi đến khoa của lớp (nếu có) gửi về khoa MMT&TT thông qua thầy Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư Đoàn khoa – Email: hoant@uit.edu.vn trước 13:00 ngày 07/05/2019