Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp Học kỳ hè năm học 2018-2019 như sau:

Sinh viên đăng nhập bằng email trường và nhập thông tin vào file theo link bên dưới, ghi rõ thông tin nhóm báo cáo chung (nếu có). Sau đó, sinh viên nộp 03 cuốn báo cáo (có nhận xét và chấm điểm của giảng viên hướng dẫn) + 03 phiếu nhận xét (theo file đính kèm gồm 01 bản chính + 02 bản photo)  có đóng dấu của công ty thực tập về VP Khoa, ký tên vào danh sách bảng điểm.

Thời gian nộp báo cáo: ngày 27/8/2019-04/09/2019

Báo cáo trước Hội đồng: ngày 10/9/2019.

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa.