Khoa MMT&TT xin chuyển thông báo từ phòng CTSV đến các bạn sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm 2019
Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp trong thời gian từ tháng 01/2019 đến 05/2019 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 1 năm 2019, cụ thể như sau
Thời gian: 7g30 ngày 08/6/2019 (thứ 7).
Địa điểm: Giảng đường 1.
Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp vui lòng đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 01/6/2019 theo link sau: Link đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2019
Phòng CTSV chỉ sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi, thứ tự trao bằng cho những sinh viên đăng ký tham dự Lễ.
Sinh viên xem kết quả đăng ký tại: DS Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
Sinh viên xem thông báo về việc nhận lễ phục và nhận bằng tại File đính kèm.
Một lần nữa chúc mừng các bạn.