Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2017 như sau:
– Thời gian: 8h00 thứ bảy, ngày 16/12/2017.
– Địa điểm: Giảng đường 1,2,3 – Trường ĐHCNTT.
Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm 25-KH-ĐHCNTT, 13-11-2017, KH Tổ chức Lễ TN đợt 2 -2017
Trân trọng,
VP Khoa.