Khoa MMT&TT gửi đến các bạn sinh viên thông tin tuyển dụng các vị trí của công ty TMA Solution quý II – năm 2019.
Công ty TMA Solutions cũng là đơn vị đồng hành – tài trợ học bổng trong ngày hội NET Day 2019 tổ chức vào ngày 18/5/2019 nên các bạn quan tâm có thể chuẩn bị hồ sơ và tham gia ứng tuyển, phỏng vấn trực tiếp trong ngày hội NET Day 2019. Chi tiết về NET Day 2019 xem tại đây
A4 01