TS. Nguyễn Anh Tuấn

NA-Tuan-225x300
  • TS. Nguyễn Anh Tuấn là trưởng khoa Mạng máy tính và Truyền thông.  Về công tác tại ĐH CNTT từ năm 2011, đến năm 2012, thầy được bổ nhiệm trưởng bộ môn mạng máy tính. Tháng 10/2014, thầy được bổ nhiệm Trưởng khoa Mạng Máy Tính & Truyền Thông.  Hướng nghiên cứu của thầy là mobile computing, context-aware computing, và information security.
  • TS. Nguyễn Anh Tuấn tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Khoa học máy tính tại ĐH La Trobe, Australia, năm 2012, tốt nghiệp Thạc sỹ KHMT năm 2004 tại ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Tp HCM, tốt nghiệp kỹ sư máy tính tại ĐH Bách Khoa Tp HCM năm 2000.

View Tuan Nguyen's profile on LinkedIn