Thông báo tuyển sinh Chương trình Kỹ sư tài năng 2015

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên về việc tuyển sinh vào Chương trình Kỹ sư tài năng năm 2015 như sau: 1. Ngành đào tạo: An toàn Thông tin 2. Đối tượng tuyển sinh: Tất cả sin...