1. Đối tượng: Tất cả Tân sinh viên đầu khóa  2015 phải tham gia kế hoạch này.
2. Thời gian: Từ 31/8/2015 đến 04/9/2015.
3. Địa điểm: GĐ 1, GĐ 2, GĐ 3 tòa nhà A và Hội trường nhà E.
Sinh viên xem chi tiết trên website http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/lich-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-dau-khoa-2015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here