BeeSight Soft tuyển Fresher Web/ Tester tháng 4/2018

Khoa MMT&TT chuyển đến các bạn sinh viên khoa thông tin tuyển dụng Fresher tại công ty Beesightsoft. Mời các bạn sinh viên quan tâm tham gia ứng tuyển BeeSight Soft is looking for Fresher: Web/ T...

INTERNSHIP PROGRAM 2018 – KDDI Việt Nam HCM-GNOC

Khoa MMT&TT gửi đến các bạn sinh viên thông tin chương trình thực tập dành cho sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới ra trường có khả năng giao tiếp tốt tiếng Anh tại KDDI Việt Nam HCM-GNOC Lợi í...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp 2018

Thông báo Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2018 nộp hồ sơ về văn phòng khoa từ ngày 15/3 đến ngày 23/3/2018. Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết thông tin về tín chỉ tích lũy và tình ...