Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2017-2018 như sau:
– Sinh viên có tên trong danh sách (file đính kèm) nộp đơn cứu xét học vụ.
– Những trường hợp bị Quá hạn đào tạo sinh viên phải làm đơn chuyển sang sinh viên tự do.
Sinh viên nộp đơn về VP Khoa, VP Khoa  sẽ tổng hợp đơn và gửi về Hội đồng xử lý học vụ xem xét, giải quyết để sinh viên có thể được hạ mức kỷ luật.
Thời gian: hạn chót lúc 16h ngày 19/03/2018.
DS_Du kien XLHV HK1_MMT
DS Du kien XLHV HK1_CT TAI NANG
DS Du kien XLHV_CLC
Mau don cuu xet xu ly hoc vu
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.