Chủ Nhật, Tháng Mười 20, 2019

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo về việc đăng ký các môn Đồ án

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về việc đăng ký các môn học Đồ án: Đồ án tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành,...

Thông báo về danh sách xử lý học vụ HK1 năm học 2015-2016

Sinh viên xem thông tin chi tiết trên website của Phòng ĐTĐH https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-danh-sach-xu-ly-hoc-vu-hoc-ky-1-nam-hoc-2015-2016. Trân trọng, VP Khoa.

Danh sách xử lý học vụ_cập nhật

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về danh sách xử lý học vụ mới cập nhật (file đính kèm XLHV KHOA MMT_20160404). Thông...

Thông báo v/v sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp còn nợ tiền bảng điểm

Những sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp còn nợ tiền bảng điểm (file đính kèm) liên hệ với Phòng ĐTĐH đóng...

Thông báo về danh sách xử lý học vụ HK1 năm học 2015-2016

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2015-2016 như sau: - Sinh viên có tên trong danh sách...

Danh sách sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

Khoa MMT&TT thông báo về danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp, các bạn kiểm tra thông tin nếu có...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016_cập nhật

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (có cập nhật). Mọi thắc...

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

Khoa MMT&TT thông báo đến các bạn sinh viên về danh sách  xét tốt nghiệp (file đính kèm). Sinh viên còn nợ các môn...