Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

Hình thức: Bảo vệ online

Từ ngày 31/12/2021 đến 02/01/2022: sinh viên nộp báo cáo online (form sẽ thông báo sau), bao gồm:

  • Đơn xin báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo file đính kèm (nộp bản scan có chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn. Khi Trường có thông báo học offline, sinh viên bổ sung bản giấy về VP Khoa);
  • Báo cáo file word và pdf được trình bày theo Phụ lục 2, Điều 1,2,3,4 (mục c,d) và Phụ lục 3 (file đính kèm).

Ngày 04/01/2022: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện.
Từ 04/01/2022 đến 10/01/2022: Sinh viên gặp Giảng viên phản biện.
Ngày bảo vệ KLTN trước hội đồng: dự kiến 14/01/2022.

Mau_DonXinBaoCaoKhoaLuanTotNghiep-1Tải xuống

uit_phu_luc_2_hinh_thuc_trinh_bay_kltn-new Tải xuống

uit_phu_luc_3_mau_bao_cao Tải xuống

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122 hoặc liên hệ với cô Nhung theo email: nhungpt@uit.edu.vn

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here