Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021-2022 như sau:

  • Ngày 31/12/2021 và 04/01/2022: nộp báo cáo online (form sẽ thông báo sau), gồm:
    • Báo cáo TTDN: ghi đầy đủ thông tin bao gồm cả tên đề tài;
    • Phiếu nhận xét của nơi thực tập (bản scan có chữ ký và đóng dấu của đơn vị thực tập);
    • Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn (bản scan có chữ ký của GVHD).

Mau_PhieuXacNhanThucTapMau_

Nhanxetthuctap_GVHDTải xuống

  • Báo cáo trước Hội đồng: dự kiến ngày 13/01/2022 và 14/01/2022 (thông tin chi tiết Khoa sẽ thông báo sau).
  • Hình thức báo cáo: online

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa theo email: nhungpt@uit.edu.vn

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here