Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo về danh sách xử lý học vụ HK2 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2 năm học 2017-2018 như sau: Sinh viên có tên trong danh sách trong...

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký KLTN, ĐATN, ĐA LTUDM và ĐACN HK1 NH 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Đồ án Lập trình ứng dụng...

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018 như sau: HỒ SƠ Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu...

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK hè NH 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: - Thời gian: thứ 3,...

Thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK hè NH 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK hè năm học 2017-2018 như sau: Sinh viên đăng nhập bằng...

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 – Dành cho sinh viên Khóa 2009

Khoa MMT&TT thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 đối với sinh viên sắp quá hạn đào tạo tại Trường...

Thông báo v/v khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV

Khoa MMT&TT thông báo v/v khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV học...

Thông báo thời gian Báo cáo thực tập tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau: Thời gian và Địa điểm: Hội đồng...