Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp Học kỳ 1 NH 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: –...

Thông báo về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp cuốn...

Danh sách Giảng viên phản biện KLTN học kỳ 1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo danh sách Giảng viên phản biện Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 1 – năm học 2019-2020. ...

Thông báo thời gian nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp và các môn Đồ án HK1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo với sinh viên về thời gian nộp báo cáo HK1 năm học 2018-2019 như sau:1 . Đồ...

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2019-2020 như sau: Sinh viên...

Kế hoạch tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau: Ngày...

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký ĐATN, ĐA LTUMD và ĐACN HK1 Năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Đồ án Lập trình ứng dụng...

Khảo sát lấy ý kiến Cựu sinh viên UIT – Khoa MMT&TT sau khi tốt nghiệp

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên Khoa Mạng máy tính và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin! Với mục tiêu...