Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo v/v ký tên vào danh sách bảng điểm môn ĐACN và ĐA LTUDM

Khoa MMT&TT thông báo về việc sinh viên ký tên vào danh sách bảng điểm môn ĐACN và ĐA LTUDM như sau: - Sau khi...

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp – tháng 12 năm 2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp trong tháng 12 năm 2018 như sau: HỒ SƠ Đơn xin xét tốt nghiệp (theo...

Thông báo thời gian nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp và các môn Đồ án HK1 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo với sinh viên về thời gian nộp báo cáo HK1 năm học 2018-2019 như sau: 1 . Đồ án tốt nghiệp: –...

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 NH 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2018-2019 như sau: Sinh viên đăng nhập bằng email...

Kế hoạc tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau: Ngày 02/01/2019 và 03/01/2019: nộp báo...

Thông báo v/v sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1 NH 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo danh sách những sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 ( tính đến ngày...

Thông báo về việc Xét tốt nghiệp bổ sung – tháng 11-2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp tháng 11-2018 như sau: Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tốt nghiệp sớm, Khoa...

Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp HK1 NH 2018-2019

Khoa MMT&TT gửi Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019, sinh viên xem thông tin chi...