Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo về thời gian Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp báo cáo bìa cứng

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp cuốn báo cáo bìa cứng...

Danh sách giảng viên phản biện KLTN HK2 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT gửi danh sách giảng viên phản biện KLTN học kỳ 2 năm học 2017-2018, sinh viên xem chi tiết trong file đính...

Thông báo v/v thay đổi thời gian nộp báo cáo KLTN

Khoa MMT&TT thông báo về việc thay đổi thời gian nộp báo cáo tốt nghiệp về VP Khoa như sau: Nhằm tạo điều kiện cho...

Thông báo thời gian nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp và các môn Đồ án HK2 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo với sinh viên về thời gian nộp báo cáo HK2 năm học 2017-2018 như sau: 1 . Đồ án tốt nghiệp: –...

Thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2017-2018 như sau: Sinh viên đăng nhập bằng email...

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 xem thông tin chi tiết theo link:  http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/le-tot-nghiep-dot-1-nam-2018-thu-tu-trao-bang-so-do-cho-ngoi-va-cac-luu-y-doi-voi-tan-thac Trân trọng, VP Khoa.

Kế hoạc tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau: Ngày 14/6/2018: giảng viên hướng dẫn...

Thông báo thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau: Thời gian: 7g30 ngày 09/6/2018 (thứ 7). Địa...