Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo Khảo sát lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp lần 1 năm 2018

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về việc Khảo sát lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp lần 1 năm 2018 như sau: Thực...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2018 như sau: HỒ SƠ Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu Don_de_nghi_xet_tn); ...

DSSV chưa hoàn thành học phí HK 2 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT chuyển đến sinh viên Thông báo của P.KHTC về việc những sinh viên chưa hoàn thành học phí HK2 năm học 2017-2018...

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký KLTN, ĐATN và ĐACN HK2 NH 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp và Đồ án chuyên ngành HK2...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 như sau: ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ Sinh viên được xét tốt...

Thông báo về danh sách xử lý học vụ HK1 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2017-2018 như sau: – Sinh viên có tên trong danh sách...

Thông báo thời gian Báo cáo thực tập tốt nghiệp HK 1 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau: Thời gian: 8h00 thứ 6, ngày 19/01/2018. ...

Thông báo về thời gian Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp báo cáo bìa cứng

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp cuốn báo cáo bìa cứng...