Khoa MMT&TT thông báo về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 1 – năm học 2022-2023 như sau:

  1. Thời gian: bắt đầu từ 8h30 ngày 17/02/2023
  2. Địa điểm: (file đính kèm)
    • Phòng E2.3: Lớp MMCL và ATCL
    • Phòng E8.3: Lớp ANTN và ATTT

Yêu cầu:

– Sinh viên ăn mặc lịch sự và có mặt trước hội đồng 10 phút để chuẩn bị.

– Sau khi báo cáo xong, sinh viên ký tên vào danh sách.

Sau khi ra hội đồng, sinh viên nộp cuốn khoá luận chính thức:
o Sinh viên nộp báo cáo theo hướng dẫn của P.ĐTĐH trên link https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-quy-trinh-nop-khoa-luan-tot-nghiep-sau-khi-bao-ve-truoc-hoi-dong

o Hạn chót nộp báo cáo: ngày 25/02/2023.

Trân trọng,

VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here