Khoa MMT&TT thông báo về việc cập nhật thông tin TTDN HK1 NH 2022-2023 như sau:

Sinh viên đã báo cáo TTDN trước hội đồng nhưng chưa hoàn tất việc nộp các minh chứng như Báo cáo, Phiếu xác nhận của công ty hoặc thay đổi công ty thực tập … vui lòng cập nhật thông tin lên http://mmt.uitiot.vn đến hết ngày 17/02/2023. Qua thời gian trên VP Khoa sẽ gửi điểm về P.ĐTĐH, những sinh viên cung cấp đủ thông tin sẽ không được cập nhật điểm lên hệ thống daa.

Trân trọng,

VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here