Hiện tại một số sinh viên thay đổi thông tin Công ty thực tập và Vị trí việc làm nhưng chưa cập nhật lên hệ thống, sinh viên nào nào chưa cập nhật hoặc phải điều chỉnh Phiếu xác nhận thực tập vui lòng cập nhật lên hệ thống trước 10h00 ngày 10/02/2023.

Trân trọng,

VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here