Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

Hình thức: Bảo vệ offline

Thời gian:

Ngày 23 & 24/6/2022: Sinh viên nộp báo cáo và Đơn đề nghị chấm KLTN về Văn phòng Khoa, sinh viên ký tên vào danh sách bảng điểm (báo cáo có chữ ký của Giảng viên hướng dẫn).

Ngày 27/6/2022: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện.

Từ ngày 27/6/2022 đến 03/7/2022: Sinh viên gặp giảng viên phản biện

Ngày 06 & 07/7/2022: Báo cáo trước hội đồng

Sinh viên nộp báo cáo về Khoa theo hướng dẫn sau:
a. Trước khi ra hội đồng: Nộp cuốn báo cáo khoá luận để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng:
– Mẫu Đơn đề nghị chấm khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm)
– Sinh viên chuẩn bị slide báo cáo và xem thông tin chi tiết trong Quyết định đính kèm để viết đúng tên đề tài (tiếng Việt và tiếng Anh) đã đăng ký trong cuốn báo cáo theo file đính kèm bên dưới.
– Mỗi khoá luận sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm, mỗi cuốn bao gồm:
o 01 đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung đĩa theo qui định bên dưới.
o Đề cương chi tiết phải có chữ ký của CBHD (theo mẫu) và được đóng trực tiếp vào cuốn khóa luận.
o Khoá luận được trình bày theo qui định trong phụ lục 2, Điều 1,2,3,4 (mục c,d)và phụ lục 3 (file đính kèm)
o Khi báo cáo xong sinh viên có thể lấy cuốn báo cáo về.

Quyết định giao đề tài https://drive.google.com/drive/folders/1sglRA_J_7gQYrP0NsGyaYWQYdxzf5Ir8?usp=sharing

b. Sau khi ra hội đồng: Nộp cuốn khoá luận chính thức:
o Sinh viên nộp báo cáo theo hướng dẫn của P.ĐTĐH trên link https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-quy-trinh-nop-khoa-luan-tot-nghiep-sau-khi-bao-ve-truoc-hoi-dong

o Hạn chót nộp báo cáo: ngày 13/7/2022.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây