Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2021-2022 như sau:

Ngày 23/6/2022 và 24/6/2022: sinh viên nộp 03 cuốn báo cáo (1 bản chính và 02 bản photo giấy nhận xét) về VP Khoa và nộp báo cáo online (form sẽ thông báo sau), gồm:

Báo cáo TTDN: ghi đầy đủ thông tin bao gồm cả tên đề tài (theo mẫu đính kèm);

Phiếu nhận xét của nơi thực tập (bản scan có chữ ký và đóng dấu của đơn vị thực tập);

Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn (bản scan có chữ ký của GVHD).

Mau_PhieuXacNhanThucTapMau_

Nhanxetthuctap_GVHDTải xuống

  • Báo cáo trước Hội đồng: ngày 08/7/2022 (thông tin chi tiết Khoa sẽ thông báo sau).
  • Hình thức báo cáo: offline

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here