Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo sinh viên đã bảo vệ KLTN trong HK1 năm học 2016-2017 nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bản chỉnh sửa cuối cùng:
o Nộp hai cuốn khoá luận cuối cùng (nộp sau khi bảo vệ, đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng bảo vệ KLTN nếu có) phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt trên bìa xanh nước biển (theo mẫu).
o Sau trang Lời cám ơn, phải có trang “Đề cương chi tiết của khoá luận” có chữ ký của CBHD (chấp nhận bản Đề cương chi tiết photo).
o Đĩa CD phải để trong bìa CD mềm, nộp riêng với Khóa luận.
Thời gian: 1 ngày Thứ hai, 13/2/2017 (từ 8h-16h) tại phòng E8.2 – Khoa MMT&TT.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.