Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Kỹ sư tài năng khóa 2018 và 2017 (dự kiến). Các bạn sinh viên quan tâm theo dõi thông tin chi tiết bên dưới và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển trước ngày 22/2/2019.

Giới thiệu chương trình Kỹ sư tài năng:

Khi theo học Chương trình Kỹ sư tài năng, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau :

 • Chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng được thiết kế với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn; đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học; tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế.
 • Sinh viên được ưu tiên định hướng đào tạo chuyên sâu để tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng.
 • Sinh viên sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm và có học vị từ Tiến sĩ trở lên.
 • Được ưu tiên hổ trợ đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
 • Bằng cấp sau khi tốt nghiệp sẽ được ghi tốt nghiệp Hệ đào tạo tài năng (đây là một ưu thế rất lớn khi xin việc), cũng như được xem xét học lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.
 • Ngoài ra, nhà trường sẽ có những suất học bổng dành cho những sinh viên đạt kết quả học tập tốt.

Tiêu chuẩn xét tuyển :

 1. Tiêu chuẩn chung:
 • Có số tín chỉ tích lũy theo tiến độ chương trình đào tạo đạt trên 90%.
 • Có điểm rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.
 • Ưu tiên cho các sinh viên có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic Tin học, các kỳ thi về An toàn thông tin, đoạt các giải thưởng về Tin học…
 1. Tuyển bổ sung sinh viên vào lớp Kỹ sư tài năng khóa 2018 và 2017
 • Tất cả các sinh viên chính quy khóa 2017, 2018 đang theo học khoa Mạng máy tính và Truyền thông hoặc các Khoa khác của Trường.
 • Có điểm trung bình tích lũy đến hết HK1 2018-2019 >= 7,5.

Chỉ tiêu xét tuyển :

Sẽ thông báo sau
Thời gian đăng ký xét tuyển :

 • Từ ngày ra thông báo đến 15h00 ngày 22/02/2019
 • Địa điểm: Văn phòng Khoa Mạng máy tính và Truyền thông, phòng E8.2
 • Hồ sơ gồm có:

Hình thức xét tuyển:

 • Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ xét tuyển căn cứ theo số lượng hồ sơ dự tuyển, xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
 • Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ trình Ban điều hành chương trình tài năng của Trường để ra quyết định công nhận kết quả xét tuyển (dự kiến vào ngày 28/2/2019).