Chào các bạn

VP. Khoa MMT&TT chuyển thông tin về Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Thời gian tổ chức: Ngày 8/6/2024 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường E.

Kế hoạch chi tiết trong file đính kèm .

Trân trọng
Vp. Khoa MMT&TT