Chào các bạn sinh viên và học viên cao học Khoa MMT&TT!

Phòng ĐTSĐH&KHCN vừa có thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt tháng 6 năm 2024.

Quy trình thực hiện như sau:

1. Bước 1: SV, HVCH, NCS điền thông tin bài báo KH vào form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA và forward Response Receipt về về email của GVHD, các SV trong nhóm, VP Khoa, Phòng CTSV (ctsv@uit.edu.vn), Phòng ĐTĐH (phongdaotaodh@uit.edu.vn), Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn@uit.edu.vn), VPĐB (vpdb@uit.edu.vn) (nếu là SV các chương trình Chất lượng cao, Tài năng, Tiên tiến). Đây được xem như là đơn điện tử để các đơn vị liên quan xử lý. 

2. Bước 2: Theo từng đợt xét duyệt (tháng 06 và tháng 11 hàng năm), các Khoa sẽ xét duyệt các bài báo KH và gửi đề xuất hỗ trợ kinh phí, khen thưởng về P.ĐTSĐH&KHCN

3. Bước 3: P.ĐTSĐH&KHCN phối hợp các đơn vị liên quan khác ( P.CTSV, P.KHTC) để thực hiện theo quy định.

Quy trình xét hỗ trợ kinh phí khen thưởng NCKH SV được thực hiện theo quy định: https://khcn.uit.edu.vn/van-ban/quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc-danh-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va-0

Lưu ý: + Đối với Học viên cao học, cần xem Điều 3, mục 2 trong quy định trên.

Để hỗ trợ cho các bạn SV/HVCH trong việc đăng ký, Khoa MMT&TT sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến để hướng dẫn thực hiện các bước đăng ký, thông tin như sau:

+ Thời gian: 10:00 ngày 14/6/2024 (sáng thứ 6 tuần sau)

+ Hình thức: trực tuyến qua Google meet

+ Link: https://meet.google.com/dqm-orhy-rfi

Nếu cần hỗ trợ, các bạn SV/HVCH liên hệ thầy Khánh Thuật (thuatnk (at) uit.edu.vn)

Thân ái.