Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông tin đến các bạn sinh viên về Cuộc thi IoT Startup 2017
Từ nay cho đến 30/04/2017, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) đang chào đón tất cả các dự án IoT tiềm năng tham gia dự thi. Với ý nghĩa và quy mô cuộc thi năm nay, để thông tin có thể đến được với các giảng viên, sinh viên quan tâm và tham dự.
Tất cả các dự án vượt qua vòng sơ tuyển sẽ nhận những hỗ trợ hết sức thiết thực từ Ban Tổ chức cuộc thi để hoàn thiện và phát triển sản phẩm của mình cũng như có môi trường thực tế để triển khai sản phẩm.
Website đăng ký cuộc thi: www.iotstartup.vn
brochure IoT Startup 2017 01 brochure IoT Startup 2017 02