Căn cứ quyết định số 561/QĐ-ĐHCNTT ngày 09/09/2020 của Trường Đại học Công nghệ thông tin về chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh;

Căn cứ đề xuất ngày 12/04/2022 của Ban chủ nhiệm Khoa Mạng máy tính và Truyền thông (MMT&TT) về việc tính thành tích học tập cho sinh viên có công bố khoa học;

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo danh sách các môn học được xét điểm cho sinh viên có công bố khoa học như sau:

1. Các môn học được xét đối với ngành “Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu”

  • NT532 – Công nghệ Internet of Things hiện đại
  • NT533 – Hệ tính toán phân bố
  • NT531 – Đánh giá hiệu năng Hệ thống mạng máy tính

2. Các môn học được xét đối với ngành “An toàn thông tin”

  • NT137 – Kỹ thuật phân tích mã độc
  • NT133 – An toàn kiến trúc hệ thống
  • NT522 – Phương pháp học máy trong An toàn thông tin

Lưu ý:

  • Trong trường hợp sinh viên có công bố khoa học thuộc danh mục ISI, Scopus, hội nghị quốc tế ERA-hạng A*,A,B,C thì ngoài xét điểm các môn học trên sẽ được cộng điểm Khoá luận tốt nghiệp (nếu có) theo quyết định số 561/QĐ-ĐHCNTT ngày 09/09/2020 của trường Đại học Công nghệ thông tin.
  • Trường hợp sinh viên có số lượng công bố khoa học nhiều hơn 3 và công bố khoa học nằm ngoài nội dung của các môn học trên sẽ được Ban chủ nhiệm khoa xem xét và đề xuất môn học phù hợp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here