Căn cứ quyết định số 561/QĐ-ĐHCNTT ngày 09/09/2020 của Trường Đại học Công nghệ thông tin về chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh;

Căn cứ đề xuất ngày 12/04/2022 của Ban chủ nhiệm Khoa Mạng máy tính và Truyền thông (MMT&TT) về việc tính thành tích học tập cho sinh viên có công bố khoa học;

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo danh sách các môn học được xét điểm cho sinh viên có công bố khoa học như sau:

1. Các môn học được xét đối với ngành “Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu”

  • NT532 – Công nghệ Internet of Things hiện đại
  • NT533 – Hệ tính toán phân bố
  • NT531 – Đánh giá hiệu năng Hệ thống mạng máy tính

2. Các môn học được xét đối với ngành “An toàn thông tin”

  • NT137 – Kỹ thuật phân tích mã độc
  • NT133 – An toàn kiến trúc hệ thống
  • NT522 – Phương pháp học máy trong An toàn thông tin

Lưu ý:

  • Trong trường hợp sinh viên có công bố khoa học thuộc danh mục ISI, Scopus, hội nghị quốc tế ERA-hạng A*,A,B,C thì ngoài xét điểm các môn học trên sẽ được cộng điểm Khoá luận tốt nghiệp (nếu có) theo quyết định số 561/QĐ-ĐHCNTT ngày 09/09/2020 của trường Đại học Công nghệ thông tin.
  • Trường hợp sinh viên có số lượng công bố khoa học nhiều hơn 3 và công bố khoa học nằm ngoài nội dung của các môn học trên sẽ được Ban chủ nhiệm khoa xem xét và đề xuất môn học phù hợp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây