Sinh viên xem sơ đồ chỗ ngồi và thứ tự nhận bằng của Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2017 trong các file đính kèm.
Thời gian: 7h30 ngày 3/6/2017.

Địa điểm: Giảng đường 1.