Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo danh sách giảng viên phản biện Tiểu luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 (danh sách kèm theo).

1. Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện để báo cáo tiểu luận, thông tin giảng viên tại đây: /thong-tin-giang-vien

2. Thời gian báo cáo với giảng viên: từ ngày 02 đến 08/02/2015

3. Các nhóm sinh viên chưa nộp báo cáo nhanh chóng nộp báo cáo về văn phòng Khoa đến hết ngày 26/01/2015, nếu không sẽ bị điểm 0.

Danh sách: DS_BaoCaoTieuLuanTotNghiep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here