Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 (danh sách đính kèm)

1. Sinh viên liên hệ với giảng viên phản biện để báo cáo từ ngày 23 đến 28/01/2015. Thông tin liên hệ giảng viên tại đây: /thong-tin-giang-vien

2. Ngày bảo vệ: 29, 30/01/2015 (chi tiết danh sách phòng bảo vệ cập nhật sau, sinh viên theo dõi tại đây).

Danh sách: KLTN_Dot1_2015_DanhSachGVPB_CapNhat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here