Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2020-2021 như sau:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp nên học kỳ này sinh viên sẽ báo cáo Thực tập doanh nghiệp online theo kế hoạch sau:

  • Ngày 11/7/2021 và 12/07/2021: nộp báo cáo online (form sẽ thông báo sau), gồm:
    • Báo cáo TTDN: ghi đầy đủ thông tin bao gồm cả tên đề tài;
    • Phiếu nhận xét của nơi thực tập (bản scan có chữ ký và đóng dấu của đơn vị thực tập);
    • Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn (bản scan có chữ ký của GVHD).

Mau_PhieuXacNhanThucTapMau_

Nhanxetthuctap_GVHDTải xuống

  • Báo cáo trước Hội đồng: ngày 22/07/2021 (thông tin chi tiết Khoa sẽ thông báo sau).

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa theo email: nhungpt@uit.edu.vn

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here