Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

Ngày 04/01/2021:
Sinh viên nộp báo cáo và đơn đồng ý cho bảo vệ của Giảng viên hướng dẫn về Văn phòng Khoa, sinh viên ký tên vào danh sách bảng điểm (báo cáo có chữ ký của Giảng viên hướng dẫn).
Ngày 05/01/2021: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện.
Từ 05/01/2021 đến 16/01/2021: Sinh viên gặp Giảng viên phản biện.
Ngày bảo vệ KLTN trước hội đồng: dự kiến ngày 20/01/2021.

Sinh viên nộp báo cáo về Khoa theo hướng dẫn sau:
a. Nộp lần 1: Nộp cuốn báo cáo khoá luận để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng:
– Mẫu đơn xin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Mau_DonDeNghiChamKhoaLuanTotNghiep
– Sinh viên chuẩn bị slide báo cáo và xem thông tin chi tiết trong Quyết định đính kèm để viết đúng tên đề tài (tiếng Việt và tiếng Anh) đã đăng ký trong cuốn báo cáo theo file đính kèm bên dưới.
– Mỗi khoá luận sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm, mỗi cuốn bao gồm:
o 01 đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung đĩa theo qui định bên dưới.
o Đề cương chi tiết phải có chữ ký của CBHD (theo mẫu) và được đóng trực tiếp vào cuốn khóa luận.
o Khoá luận được trình bày theo qui định trong phụ lục 2 và phụ lục 3 (file đính kèm)
o Khi báo cáo xong sinh viên có thể lấy cuốn báo cáo về (nếu cần) để đóng cuốn bìa cứng.
b. Nộp lần 2: Nộp cuốn khoá luận chính thức:
o Nộp hai cuốn khoá luận cuối cùng (nộp sau khi bảo vệ) phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt và tiếng Anh trên bìa xanh nước biển (theo mẫu), hạn chót: ngày 25/01/2021.

uit_phu_luc_2_hinh_thuc_trinh_bay_kltn-newTải xuống

uit_phu_luc_3_mau_bao_caoTải xuống

Lưu ý: Điểm KLTN chỉ được cập nhật lên hệ thống khi tất cả sinh viên đã nộp báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here